azure的ftp服务能登陆但获取不到目录

原因:azure不能开放全部端口,而ftp的被动模式会随机打开一个1024以上的端口

解决方案:ftp连接模式把被动模式改为活动模式(主动模式),打开20端口

发表评论

[/0o0] [..^v^..] [0_0] [T.T] [=3-❤] [❤.❤] [^v^] [-.0] [!- -] [=x=] [→_→] [><] 更多 »
昵称

抢沙发~